f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 03/04/2562 พิธีถวายพานพุ่มสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
47 03/04/2562 วางพวงมาลา และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 107
48 22/03/2562 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
49 11/03/2562 ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
50 11/03/2562 ตรวจประเมินผลงานบำรุงปกติงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยและ กิจกรรม 5 ส
51 11/03/2562 ตรวจประเมินผลงานบำรุงปกติ งานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยและกิจกรรม 5 ส
52 17/01/2562 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี 2563
53 16/01/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากรณีการรุกล้ำเขตทางหลวงและขุดดินในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ
54 10/01/2562 ตรวจเยี่ยม จากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และคณะฯ
55 12/12/2561 โครงการจิตอาสา ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง
56 11/12/2561 "Bike อุ่นไอรัก"
57 06/12/2561 บริจาคโลหิต
58 05/12/2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
59 04/12/2561 กิจกรรมปรับพื้นที่รกร้างภายในแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ให้เป็นแปลงผักและปรับปรุงบำรุงรักษาดิน
60 26/11/2561 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน