f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แนะนำหน่วยงาน
ลงวันที่ 13/11/2561

 

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตั้งขึ้นโดยคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/9/2536 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2536 เป็นสำนักงานบำรุงทางน่านที่ 2 ได้ขอใช้บริเวณหน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่ของแขวงการทางน่านที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บ้านพญาวัด ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน เป็นสำนักงานชั่วคราว

      ต่อมาในปี 2538 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างสำนักงานแขวงการทางน่านที่ 2 ณ บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ริมทางหลวงหมายเลข 10800100 ตอนต่อเขตเทศบาลน่านควบคุม - ท่าวังผา ระหว่าง กม.13+207 - กม.13+508.50 ด้านซ้ายทาง (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทางหลวงหมายเลข 1010601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม. 382+341 - 382+472.50  เนื้อที่เดิม 22 ไร่ 2 งาน 64.14 ตารางวา และขอใช้ที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกัน จำนวน 20 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 64.14 ตารางวา และได้ย้ายมาปฎิบัติงานที่สำนักงานแขวงการทางน่านที่ 2 แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539

      แขวงการทางหลวงน่านที่ 2 มีสายทางเชื่อมโยงตอนบนของจังหวัดน่าน 8 อำเภอ คือ อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา, อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.ทุ่งช้าง, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.สองแคว, อ.บ่อเกลือ อ.สันติสุข และ อ.ปง, อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

 

 

  • ทิศเหนือและทิศตะวันออก จรด สปป.ลาว
  • ทิศใต้ จรด จังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จรด จังหวัดพะเยา

มีระยะทางในความรับผิดชอบ รวม 533.869 กม.

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
364 ดาวน์โหลด

'