f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงผาช้างน้อย
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงผาช้างน้อย

ว่าที่ ร้อยตรี เอกชัย คำหล่อ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงผาช้างน้อย
( เบอร์โทรศัพท์ 083 - 958 - 8175 )

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวงผาช้างน้อย

    หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยอ่วม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา บนทางหลวงหมายเลข 1148 0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่ กม. 82+000 มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา

 


'