f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงสองแคว
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงสองแคว

 

นายมานพ อินแปลง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าหมวดทางหลวงสองแคว
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 187 - 8608 )

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวงผาช้างน้อย

    หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยอ่วม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งที่ กม. 82+000 บนทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน บ.สะเกิน-บ.ใหม่ปางค่า มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา

 

 


'