f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงเชียงกลาง
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงเชียงกลาง

 

นายธวัชชัย สถาอุ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงกลาง

( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 114 - 6720 )

 

ประวัดิหมวดทางหลวงเชียงกลาง

    ตั้งอยู่ที่บ้านนาหนุน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน บนทางหลวงหมายเลข 1080 ตอนท่าวังผา - ทุ่งช้าง กม.77+761 (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทางหลวงหมายเลข 101 0602 ตอน ปัว - ปางหก ที่ กม.446+888  มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา


'