f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงเชียงกลาง
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงเชียงกลาง

 

นายธวัชชัย สถาอุ่น
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงกลาง

( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 114 - 6720 )

 

ประวัดิหมวดทางหลวงเชียงกลาง

    ตั้งอยู่ที่บ้านนาหนุน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน บริเวณ กม.๗๗+๗๖๑ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ตอนท่าวังผา - ทุ่งช้าง มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา


'