f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563แขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำโดย นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อนCOVID-19 โดยตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ แขวงทางหลวงน่านที่ 2แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้คัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ดังนี้- ข้าราชการ 21 คน- ลูกจ้างประจำ 09 คน- พนักงานราชการ 14 คน- ลูกจ้างชั่วคราว 44 คนรวมทั้งสิ้น 88 คนไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เฝ้าระวัง