f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.39 น. นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
title
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.39 น. นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวกรวรรณ เอี่ยมโยธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุม - ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน