f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ พร้อมข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
title
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๒