f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 16/12/2562 16/12/2562 eb นน.2/43/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 12/12/2562 12/12/2562 eb นน 2/42/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 26/07/2562 26/07/2562 eb นน.2/41/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 11/06/2562 10/06/2562 eb นน.2/40/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 10/05/2562 10/05/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 10/04/2562 10/04/2562 eb นน.2/38/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) 19/03/2562 19/03/2562 eb นน.2/37/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ตามแบบกรมทางหลวง(Natural Rubber Guide Post) 05/03/2562 01/03/2562 eb นน.2/36/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 งานติดตั้งราวกันอัตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 39+608 - กม.40+858 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 28/01/2562 30/08/2561 eb นน.2/16/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 70 หลอด) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015 (DWG.NO.EE.-105) ทางหวลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก-ปัว ตอน 2 ที่กม. 384+765 - กม. 385+757(ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 386+000 - กม. 387+230(ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/20/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 งานติดตัั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรต ตอน 4 ระหว่างกม. 136+570 - กม. 137+410 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 148+200 - กม. 149+430 (ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/21/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ตอน 1 ระหว่างกม.6+759 - กม.8+708(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/17/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม. 96+000 - 96+630(ด้านซ้ายทาง) และระหว่างกม. 99+290 - กม.100+670 (ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/22/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม.หลอด 250W.HPS. จำนวน 70 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงปี2015 (DWG.NO.EE.-105)(พร้อมหลอดสำรอง 70 หลอด) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 4 กม. 387+600-กม.388+230 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม.389+775-กม.391+185(ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/23/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนปัว - ปางหก ระหว่างกม. 429+020-กม.429+620 (ด้านขวาทาง)กม.430+475 - กม. 430+805 (ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ