f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)

 

นายวีระชัย  บุญชื่น

หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)
( เบอร์โทรศัพท์ 09-3136-4670 )

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน)

    ตั้งอยู่ที่ บ้านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บริเวณที่ กม.150+470 บนทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนทางแยกไปน้ำช้าง - ห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ จำนวน 17 ไร่ 69.48 ตารางวา


'