f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงบ่อเกลือ
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงบ่อเกลือ

 

นายชนะชัย  ใจฟู

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อเกลือ
( เบอร์โทรศัพท์ 087 - 545 - 6415 )

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวงบ่อเกลือ

    หมวดทางหลวงบ่อเกลือ บนทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ที่ กม.67+110 บ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ 90 ตารางวา

 

 


'