f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ที่ตั้งองค์กร
ลงวันที่ 13/11/2561

ที่ตั้งองค์กร

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 4 ถนนสี่แยกช้างเผือก - ท่าวังผา
บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

 

ปัจจุบันอยู่บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ท่าวังผา 
ระหว่าง กม.382+341 - กม.382+642 (ด้านซ้ายทาง) มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 64.14 ตารางวา 

 

 

โทรศัพท์ 0-5471-8040
โทรสาร 0-5471-8041
E-MAIL: [email protected] 


'