f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 18/11/2562 18/11/2562 คค06016/1/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 25/12/2562 25/12/2562 eb นน.2/43/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 18/12/2562 18/12/2562 eb นน 2/42/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 02/09/2562 คค 06016/6/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 02/08/2562 02/08/2562 eb นน.2/41/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 14/06/2562 14/06/2562 eb นน.2/40/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 29/05/2562 29/05/2562 คค 06016/5/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 16/05/2562 16/05/2562 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 10/05/2562 คค 06016/4/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 16/05/2562 10/05/2562 คค 06016/3/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 19/04/2562 19/04/2562 eb นน.2/38/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) 25/03/2562 25/03/2562 eb นน.2/37/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ตามแบบกรมทางหลวง(Natural Rubber Guide Post) 07/03/2562 07/03/2562 eb นน.2/36/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 งานติดตั้งราวกันอัตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 39+608 - กม.40+858 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 28/01/2562 28/08/2561 eb นน.2/16/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 70 หลอด) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015 (DWG.NO.EE.-105) ทางหวลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก-ปัว ตอน 2 ที่กม. 384+765 - กม. 385+757(ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 386+000 - กม. 387+230(ด้านซ้ายทาง) 21/11/2561 29/08/2561 eb นน.2/20/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ