f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/07/2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๓
2 28/07/2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
3 24/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
4 28/03/2563 จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
5 27/03/2563 จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
6 26/03/2563 ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
7 25/03/2563 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
9 11/02/2563 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 แจกหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้า้ที่
10 15/01/2563 ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
11 27/12/2562 พร้อมให้บริการลานกางเต้นท์ให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2563
12 27/12/2562 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
13 08/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 บริการลานกางเต็นท์
14 23/10/2562 พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
15 12/08/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒