f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/12/2563 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2564
2 23/12/2563 มอบทุนการศึกษาเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง
3 08/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
4 03/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+600 รวมระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
5 02/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
6 29/07/2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๓
7 28/07/2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
8 24/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
9 28/03/2563 จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
10 27/03/2563 จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
11 26/03/2563 ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
12 25/03/2563 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
13 24/03/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
14 11/02/2563 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 แจกหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้า้ที่
15 15/01/2563 ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563