f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 06/06/2565 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
2 27/04/2565 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
3 28/03/2565 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
4 20/12/2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา
5 15/12/2564 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
6 25/11/2564 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
7 15/11/2564 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
8 15/11/2564 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
9 15/11/2564 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้าง Barrier (กำแพงคอนกรีต)
10 29/12/2563 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2564
11 23/12/2563 มอบทุนการศึกษาเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง
12 08/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
13 03/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+600 รวมระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
14 02/12/2563 ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
15 29/07/2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๓