f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
17 25/07/2562 พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
18 17/06/2562 กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาถนน ตามโครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 07/06/2562 ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
20 03/06/2562 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชปี ๒๕๖๒
21 03/06/2562 พิธีทำบุญตักรบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชปี ๒๕๖๒
22 23/05/2562 เปิดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
23 16/05/2562 ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 15/05/2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
25 15/05/2562 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2562
26 07/05/2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
27 06/05/2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 06/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
29 05/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 04/05/2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว