f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
ลงวันที่ 06/06/2565
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ผลงานรวม 90.974 % 

'