f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเมษายน 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
ลงวันที่ 27/04/2565
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง  ประจำเดือนเมษายน 2565
โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ ประจำเดือน เมษายน 2565 ผลงานรวม 89.921 % 

'