f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม 2565 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101
ลงวันที่ 28/03/2565
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง  ประจำเดือนมีนาคม 2565
โครงการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ผลงานรวม 85.832 % 

'