f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 16/05/2562 ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
32 15/05/2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
33 15/05/2562 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2562
34 07/05/2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
35 06/05/2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
36 06/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
37 05/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
38 04/05/2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
39 04/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
40 03/05/2562 มอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
41 03/05/2562 จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ " ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
42 02/05/2562 อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
43 01/05/2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๒
44 25/04/2562 จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
45 03/04/2562 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์