f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 04/05/2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
32 03/05/2562 มอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
33 03/05/2562 จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการ " ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
34 02/05/2562 อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
35 01/05/2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๒
36 25/04/2562 จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
37 03/04/2562 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
38 03/04/2562 พิธีถวายพานพุ่มสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
39 03/04/2562 วางพวงมาลา และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 107
40 22/03/2562 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
41 11/03/2562 ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
42 11/03/2562 ตรวจประเมินผลงานบำรุงปกติงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยและ กิจกรรม 5 ส
43 11/03/2562 ตรวจประเมินผลงานบำรุงปกติ งานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยและกิจกรรม 5 ส
44 17/01/2562 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี 2563
45 16/01/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากรณีการรุกล้ำเขตทางหลวงและขุดดินในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ