f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
มอบทุนการศึกษาเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง
ลงวันที่ 23/12/2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

นายอภิชาติ  ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ให้แก่สมาชิกของหน่วยงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2  ณ ห้องประชุมแสวงจันทร์ฉาย แขวงทางหลวงน่านที่ 2


'