f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๓
ลงวันที่ 29/07/2563

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ พร้อมข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


'