f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร
ลงวันที่ 02/12/2563

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มอบหมายให้ นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+800 รวมระยะทาง 1.950 กิโลเมตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน


'