f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 29/12/2563
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น
นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีตำรวจทางหลวง
ร่วมทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย
เทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
( ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 )
ณ จุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงน่านที่ 2
#ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในการติดติดสอบถามข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

'