f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
ลงวันที่ 08/12/2563
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 รวมระยะทาง 7.000 กิโลเมตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

'