f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/06/2565 539/35/65/225 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 22/06/2565 539/30/65/117 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 วัสดุสำนักงาน 22/06/2565 539/40/65/221 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22/06/2565 539/45/65/220 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2565 539/60/65/223 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22/06/2565 539/45/65/224 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 วัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น 22/06/2565 539/40/65/111 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22/06/2565 539/30/65/109 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างจุดพักรถ 16/06/2565 539/-/65/219 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า 08/06/2565 539/-/65/211 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง 08/06/2565 539/-/65/210 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 07/06/2565 539/45/65/186 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2565 539/60/65/206 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2565 539/60/65/205 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 จ้างเหมาบริการ 02/06/2565 539/-/65/204 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 405 รายการ