f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.432+230-กม.434+270 กิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน 52 ต้นและระหว่าง กม.459+175-กม.464+475 และกม.465+200-กม.466+010 ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน มีท่อลอด จำนวน 412 ต้น 19/04/2565 นน.2/39/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 งานจ้างหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.8+550-กม.25+107 บ้านถ้ำเวียงแก บ้านหางทุ่ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 12/03/2565 นน.2/30/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.10+649-กม.13+588 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) ตำบลพระบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 19/03/2565 นน.2/35/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.92+000-กม.93+000 และกม.94+675-กม.96+000 (งบจังหวัดน่าน) 18/03/2565 นน.2/32/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 ซื้อสวัดุก่อสร้าง 02/02/2565 539/60/65/102 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 งานกิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 01/04/2565 นน.2/38/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934-กม.37+714 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นแห่ง ๆ) ตำบลวรนคร ตำบลภูคา อำเภอปัว ตำบลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 19/03/2565 นน.2/36/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174-กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นแห่ง ๆ) ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 19/03/2565 นน.2/34/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 ซื้อวสดุงานบ้านงานครัว 31/01/2565 539/50/65/100 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 31/01/2565 539/40/65/099 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 ซื้อวัสดุการเกษตร 31/01/2565 539/70/65/098 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/01/2565 539/60/65/097 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 ซื้วัสดุสำนักงาน 31/01/2565 539/40/65/101 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) บนทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102, ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103,ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอนควบคุม 0200,ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอนควบคุม 0200 17/02/2565 นน.2/15/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 ชื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2565 539/60/65/091 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ