f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775 29/12/2563 สัญญาที่ นน.2/38/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925 29/12/2563 eb นน.2/49/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.74+000 - กม.76+600 24/12/2563 eb นน.2/39/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 27/11/2563 นน.2/24/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่างกม.429+600 - กม.430+675 25/11/2563 นน.2/23/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม.114+225 - กม.115+900 25/11/2563 นน.2/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) (ชนิดสีขาว) จำนวน 3,999 อันทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ปัว ระหว่างกม.36+500-กม.46+500,ทางหหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.3+000-กม.13+000,ทางหลวงหม 23/11/2563 นน.2/19/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. จำนวน 24 EACH. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.31+110-กม.31+800 (ด้านขวาทาง) 23/11/2563 นน.2/17/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง) 23/11/2563 นน.2/16/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) จำนวน 1,923 อัน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.0+000 - กม.11+520 17/11/2563 นน.2/6/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1097-0100 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่างกม.24+000 - กม.24+300 17/11/2563 นน.2/28/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.409+750-กม.412+500 17/11/2563 นน.2/25/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.12+800 - กม.12+900 24/12/2563 สัญญาที่ นน.2/36/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 153+850 - กม.155+800 17/11/2563 นน.2/31/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการผลิดและติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+060 13/11/2563 นน.2/5/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ