f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 28/04/2565 539/35/65/161 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
2 วัสดุก่อสร้าง 22/03/2565 539/60/65/148 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 วัสดุก่อสร้าง 28/02/2565 539/60/65/124 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา) (สีขาวและสีเหลือง) จำนวน 3,990 อัน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.408+200-กม.413+434 และกม.426+500-กม.429+000 09/02/2565 eb นน.2/43/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
5 วัสดุก่อสร้าง 07/02/2565 539/60/65/107 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.432+230-กม.434+270 กิ่งเดี่ยวแบบด้านเดียว จำนวน 52 ต้นและระหว่าง กม.459+175-กม.464+475 และกม.465+200-กม.466+010 ชนิดกิ่งเดี่ยวแบบคู่ขนาน มีท่อลอด จำนวน 412 ต้น 08/02/2565 นน.2/39/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
7 งานจ้างหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.8+550-กม.25+107 บ้านถ้ำเวียงแก บ้านหางทุ่ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 03/02/2565 นน.2/30/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.10+649-กม.13+588 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) ตำบลพระบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 03/02/2565 นน.2/35/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.92+000-กม.93+000 และกม.94+675-กม.96+000 (งบจังหวัดน่าน) 02/02/2565 นน.2/32/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
10 งานกิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 02/02/2565 นน.2/38/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
11 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวหงมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่ง กม.481+059-กม.482+199 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 01/02/2565 eb นน.2/37/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934-กม.37+714 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นแห่ง ๆ) ตำบลวรนคร ตำบลภูคา อำเภอปัว ตำบลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (งบจังหวัดน่าน) 31/01/2565 นน.2/36/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174-กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นแห่ง ๆ) ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 31/01/2565 นน.2/34/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.92+000-กม.93+000 และกม.94+675-กม.96+000 21/01/2565 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.13+000-กม.21+000 (งบจังหวัดน่าน) 21/01/2565 นน.2/31/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 148 รายการ