f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/02/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา) (สีขาวและสีเหลือง) จำนวน 3,990 อัน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.408+200-กม.413+434 และกม.426+500-กม.429+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934-กม.37+714 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) (งบจังหวัดน่าน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ระหว่าง กม.13+000-กม.21+000 (งบจังหวัดน่าน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.92+000-กม.93+000 และกม.94+675-กม.96+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174-กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วง ๆ) (งบจังหวัดน่าน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/01/2565 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่าง กม.10+649 - กม.13+488 (ด้านซ้านทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)(งบประมาณจังหวัด ปี 2565) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย SING W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 6 ระหว่าง กม.135+584 - กม.138+683 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปัวดอย-สิบสองพัฒนา ตอน 3 ระหว่าง กม.17+375-กม.32+110 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 6 ระหว่าง กม.135+584กม.138+683 เปลี่ยนแปลงแผน
10 22/12/2564 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย SING W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 9 ระหว่งา กม.146+793-กม.148+193 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 170 รายการ