f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/12/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/12/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.74+000 - กม.76+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่างกม.429+600 - กม.430+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม.114+225 - กม.115+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. จำนวน 24 EACH. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.31+110-กม.31+800 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) (ชนิดสีขาว) จำนวน 3,999 อันทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ปัว ระหว่างกม.36+500-กม.46+500,ทางหหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.3+000-กม.13+000,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.60+000,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.134+000-กม.141+100และกม.145+825-กม.153+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) จำนวน 1,923 อัน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.0+000 - กม.11+520 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 122 รายการ