f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/12/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/11/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.90+425 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/11/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/07/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 เปลี่ยนแปลงแผน
6 04/06/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/03/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานนอกเงินทุน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/03/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/03/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานผลิตและติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดสีเหลืองและสีขาว)ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015(เลขที่ DWG.NO.RS.-203)ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.7+750 - กม.11+690 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 43 รายการ