f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 25/03/2563

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำโดย นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าสำนักงานพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ พร้อมนี้ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นยาแรงดันสูง ภายในบริเวณอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2


'