f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
ลงวันที่ 15/01/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายธวัชชัย สถาอุ่น หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเชียงกลาง ร่วมการต้อนรับและการตรวจเยี่ยมจาก นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา และคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายอภิชาติ อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


'