f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 แจกหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้า้ที่
ลงวันที่ 11/02/2563

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 แจกหน้ากากอนามัยให้กับหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานปรับซ่อม หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อรณรงค์สวมหน้ากากป้องกันหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า


'