f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ลงวันที่ 24/07/2563

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

 

'