f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 24/03/2563

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำโดย นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตั้งจุดบริการเจลล้างมือบริเวณหน้าสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะ ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ  


'