f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 28/03/2563

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 มีจุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ของหมวดทางหลวงสองแคว จำนวน 1 แห่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.25+450 บ้านปางปุก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดย อำเภอสองแคว ตำรวจภูธรสองแคว ทหารพรานและ โรงพยาบาลสองแคว เริ่มตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิ ผู้ที่ใช้เส้นทางตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา


'