f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
จุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 27/03/2563

แขวงทางหลวงน่านที่ 2  มีจุดสกัด จุดป้องกันโรค จุดคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ของหมวดทางหลวงผาช้างน้อย จำนวน 1 แห่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่ กม.65+375 บ้านห้วยเฟือง ต.ผาช้างน้อย อ. ปง. จ. พะเยา โดย อำเภอปง ตำรวจภูธรปง และ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย   เริ่มตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิ ผู้ที่จะเดินทางเข้า - ออก จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา 


'