f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม. 96+000 - 96+630(ด้านซ้ายทาง) และระหว่างกม. 99+290 - กม.100+670 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 2,990,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม.หลอด 250W.HPS. จำนวน 70 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงปี2015 (DWG.NO.EE.-105)(พร้อมหลอดสำรอง 70 หลอด) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 4 กม. 387+600-กม.388+230 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม.389+775-กม.391+185(ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 2,992,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนปัว - ปางหก ระหว่างกม. 429+020-กม.429+620 (ด้านขวาทาง)กม.430+475 - กม. 430+805 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 1,938,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 13+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 0+000 - กม. 14+620 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม.0+000 - กม. 4+539 (ด้านซ้านทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 1,996,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - กอนมูล ระหว่างกม. 5+600,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม. 68+155,ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ บริเวณกม.151+575 และทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล บริเวณกม. 9+010 29/08/2561 1,985,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) 29/08/2561 1,476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 35 หลอด) ตามแบบมาตรฐาน ปี 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 ระหว่าง กม. 378+505-กม.379+525 (ด้านขวาทาง) 29/08/2561 1,479,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 3 ระหว่าง กม. 138+159 - กม. 139+819 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 2,996,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1097 29/08/2561 1,936,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานประติมากรรมเรือแข่ง 29/08/2561 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 29/08/2561 49,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 29/08/2561 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 12+680-กม.14+620 31/08/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 34+675 - กม.35+625 31/08/2561 6,016,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม. 0+000 - กม. 4+532 29/08/2561 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 61 รายการ