f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว แบบด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอนสี่แยกช้างเผือก - ปัว ตอน 2 ระหว่าง กม.399+780 - กม.401+970 (ด้านซ้ายทาง) 15/01/2564 2,963,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ,0103 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ระหว่างกม.81+800-กม.152+284 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 20/01/2564 2,998,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148-0101,0102,0103 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก-สะเกิน-สบทุ กม.30+975 - กม.98+325 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/01/2564 2,998,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.84+700-กม.85+000 15/01/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1148-0101,0102,0103 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก-สะเกิน-สบทุ กม.30+975 - กม.98+325 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 12/11/2563 2,998,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 12/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 11/11/2563 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.30+310 - กม.33+900 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) จำนวน 102 EACH. 14/01/2564 3,971,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 16/12/2563 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ ที่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 18/01/2564 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญงาน (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเกิน-สบทุ ทึ่กม.82+000 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 18/01/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ที่กม.151+850 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 หลัง 19/01/2564 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333 - 0100 ตอน แม่สะนาน - ผักเฮือก ตอน 2 ระหว่างกม.32+000-กม.32+500 06/01/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 20/10/2563 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 11/11/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 129 รายการ