f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม. 146+675-กม.149+100 13/03/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 18/11/2562 2,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (พายุโพดุล) ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.35+070-กม.35+120 และกม.36+480-กม.36+560 23/01/2563 21,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 02/01/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 15/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 26/06/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 29/05/2562 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 07/06/2562 8,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 10/05/2562 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 13/05/2562 9,999,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) 04/04/2562 2,848,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ตามแบบกรมทางหลวง(Natural Rubber Guide Post) 22/03/2562 4,348,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอัตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 39+608 - กม.40+858 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 24/09/2561 2,994,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 124 รายการ