f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 53,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 08/06/2564 232,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 01/01/2564 80,475.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 11/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 5 รายการ 11/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775 17/02/2564 8,583,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925 28/01/2564 8,687,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.74+000 - กม.76+600 24/12/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900 25/01/2564 12,984,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่างกม.429+600 - กม.430+675 21/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่างกม.114+225 - กม.115+900 15/01/2564 9,194,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา) (ชนิดสีขาว) จำนวน 3,999 อันทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ปัว ระหว่างกม.36+500-กม.46+500,ทางหหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว-ดอนมูล ระหว่างกม.3+000-กม.13+000,ทางหลวงหม 20/01/2564 1,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. จำนวน 24 EACH. ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.31+110-กม.31+800 (ด้านขวาทาง) 19/01/2564 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง) 19/01/2564 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) จำนวน 1,923 อัน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.0+000 - กม.11+520 12/01/2564 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 129 รายการ