f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1097-0100 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ระหว่างกม.24+000 - กม.24+300 26/01/2564 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่าง กม.409+750-กม.412+500 25/01/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.12+800 - กม.12+900 17/02/2564 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 153+850 - กม.155+800 27/01/2564 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการผลิดและติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+060 12/01/2564 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 20/01/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวบาง 3 ซม.)ทางหลวงหมายเลข1092-0200 ตอน ปัวดอย-สิบสองพัฒนา ระหว่างกม.10+000 - กม.11+475,กม.12+475-กม.16+000 และกม.17+000 - กม.18+875 26/01/2564 15,475,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1801-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่างกม.47+150-กม.51+180 และกม.51+870-กม.53+325 25/01/2564 19,356,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 15/01/2564 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1256-0202 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.26+050 - กม.26+150 20/01/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.62+340 - กม.64+525 21/01/2564 14,510,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188-0200 ตอน ห้วยกอก - ห้วยอ่วม ระหว่างกม.41+000 - กม.45+364 26/01/2564 10,162,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.4+100 - กม.10+050 25/01/2564 19,333,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 9 ระหว่างกม.146+793-กม.148+193 11/01/2564 2,998,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างกม.28+825-กม.28+645 ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ตอน 2 ระหว่างกม.30+000 - กม.30+500 11/01/2564 2,998,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 129 รายการ