f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+400-กม.40+425 02/01/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 02/09/2562 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล ระหว่าง กม.3+475-กม.4+100 และ กม.11+570-กม.12+430 15/08/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 26/06/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 29/05/2562 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 07/06/2562 8,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 10/05/2562 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.441+895-กม.443+210 13/05/2562 9,999,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603,RS.-605 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.112+728-กม.113+208 และ กม.116+354-กม.117+368 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นช่วง ๆ) 04/04/2562 2,848,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ตามแบบกรมทางหลวง(Natural Rubber Guide Post) 22/03/2562 4,348,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอัตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 39+608 - กม.40+858 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 24/09/2561 2,994,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.(พร้อมหลอดสำรอง จำนวน 70 หลอด) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015 (DWG.NO.EE.-105) ทางหวลวงหมายเลข 101 ตอนสี่แยกช้างเผือก-ปัว ตอน 2 ที่กม. 384+765 - กม. 385+757(ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 386+000 - กม. 387+230(ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 2,991,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตัั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดด้านเดียว ความสูงเสา 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรต ตอน 4 ระหว่างกม. 136+570 - กม. 137+410 (ด้านซ้ายทาง)และระหว่างกม. 148+200 - กม. 149+430 (ด้านซ้ายทาง) 29/08/2561 2,979,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - หางทุ่ง ตอน 1 ระหว่างกม.6+759 - กม.8+708(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 29/08/2561 3,998,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 61 รายการ