f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100,ทางหลวงหมายเลข 1256-0101,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103
งบประมาณ 1,997,100.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ แนบเอกสารผิด ] 07/04/2563 10/04/2563
2 ประกาศราคากลาง 07/04/2563 22/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ] 22/04/2563 28/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 07/05/2563 31/05/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา [ ] 22/04/2563 30/04/2563
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ