f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037408304
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.51+275-กม.51+850
งบประมาณ 30,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ มีความคลาดเคลื่อนในการกำหนดผลงาน ] 01/04/2563 07/04/2563
2 ประกาศราคากลาง [ มีความคลาดเคลื่อนในการกำหนดผลงาน ] 01/04/2563 29/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ] 08/04/2563 14/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 23/04/2563 30/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 01/04/2563 30/04/2563
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ