f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037352913
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.42+200 - กม.42+860,กม.43+150-กม.45+050
งบประมาณ 9,198,900.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 20/03/2563 25/03/2563
2 ประกาศราคากลาง 20/03/2563 30/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 26/03/2563 02/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/04/2563 30/04/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ