f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และกม.119+600 - กม.120+900
งบประมาณ 12,984,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ] 27/11/2563 02/12/2563
2 ประกาศราคากลาง [ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ] 27/11/2563 15/01/2564
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 03/12/2563 23/12/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/12/2563 31/01/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 25/01/2564 25/04/2564
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ