f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63120034141
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.16+100-กม.17+775
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,583,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/12/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ