f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63120034139
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.111+150-กม.112+925
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,687,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/12/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ