f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110041764
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.จำนวน 47 ต้น ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่างกม.15+150-กม.15+840 (ด้านซ้ายทาง)และกม.16+175-กม.16+835(ด้านซ้ายทาง)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ