f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110037381
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ROAD STUD (สีขาว,สีเหลือง) จำนวน 1,923 อัน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม.0+000 - กม.11+520
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ