f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 01/07/2563 eb นน.2/32/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
47 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.479+274- กม.480+766(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 14/04/2563 eb นน.2/23/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
48 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.107+600-กม.107+650 22/04/2563 eb นน.2/29/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
49 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.435+850 - กม.436+850 21/04/2563 eb นน.2/20/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
50 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100,ทางหลวงหมายเลข 1256-0101,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 22/04/2563 eb นน.2/22/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
51 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1081-0101 ตอน ปัว - ดอนมูล บริเวณ กม.10+475,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม.84+875 21/04/2563 eb นน.2/28/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
52 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.440+920 - กม.443+260 14/04/2563 eb นน.2/25/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
53 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.42+901 - กม.45+938 (ด้านขวาทาง) 14/04/2563 eb นน.2/24/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
54 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.54+840 - กม.89+900 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 01/04/2563 eb นน.2/18/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
55 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.106+050 - กม.108+414 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 14/04/2563 eb นน.2/17/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
56 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 7 ระหว่าง กม.119+925-กม.120+705 และ กม.131+375-กม.132+091 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) 31/03/2563 eb นน.2/16/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
57 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางงานตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE) ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน-สบทุ ระหว่าง กม.79+800-กม.88+935 31/03/2563 eb นน.2/15/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
58 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.51+275-กม.51+850 08/04/2563 eb นน.2/14/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
59 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.42+200 - กม.42+860,กม.43+150-กม.45+050 26/03/2563 eb นน.2/12/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
60 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.133+875-กม.136+000 26/03/2563 eb นน.2/13/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 103 รายการ