f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100,ทางหลวงหมายเลข 1256-0101,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 07/05/2563 eb นน.2/22/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
62 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1081-0101 ตอน ปัว - ดอนมูล บริเวณ กม.10+475,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม.84+875 05/05/2563 eb นน.2/28/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
63 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว (ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS.ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.440+920 - กม.443+260 27/04/2563 eb นน.2/25/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
64 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.42+901 - กม.45+938 (ด้านขวาทาง) 24/04/2563 eb นน.2/24/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
65 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอน 1 ระหว่างกม.54+840 - กม.89+900 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 14/04/2563 eb นน.2/18/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
66 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.106+050 - กม.108+414 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 14/04/2563 eb นน.2/17/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
67 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 7 ระหว่าง กม.119+925-กม.120+705 และ กม.131+375-กม.132+091 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) 13/04/2563 eb นน.2/16/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
68 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางงานตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE) ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน-สบทุ ระหว่าง กม.79+800-กม.88+935 14/04/2563 eb นน.2/15/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
69 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.51+275-กม.51+850 23/04/2563 eb นน.2/14/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
70 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม.42+200 - กม.42+860,กม.43+150-กม.45+050 08/04/2563 eb นน.2/12/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
71 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.133+875-กม.136+000 08/04/2563 eb นน.2/13/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
72 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148-0102 ตอน ผาหลัก-สะเกิน ระหว่าง กม.60+355-กม.61+530 และกม.63+760-กม.65+177 02/04/2563 ebนน.2/10/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
73 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.149+100-กม.151+675 02/04/2563 eb นน.2/8/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
74 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.22+400-กม.25+000 02/04/2563 eb นน.2/9/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
75 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.36+560-กม.41+715 02/04/2563 eb นน.2/11/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 109 รายการ