f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานประติมากรรมเรือแข่ง 29/08/2561 eb นน.2/9/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
92 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 29/08/2561 คค 06118/พ.1//1/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
93 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ 29/08/2561 eb นน.2/5/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
94 จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล ระหว่างกม. 12+680-กม.14+620 29/08/2561 eb นน.2/7/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
95 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่างกม. 34+675 - กม.35+625 31/08/2561 eb นน.2/10/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
96 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน ระหว่างกม. 0+000 - กม. 4+532 29/08/2561 eb นน.2/3/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
97 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.34+675 - กม. 35+625 31/08/2561 eb นน.2/10/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แสดง 91 ถึง 97 จาก 97 รายการ