f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ลงวันที่ 07/08/2562

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒

นางสาวกอบกุล  โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่ โดยมีนายภูริฑัต  เรืองพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ตำแหน่งที่ ๑ และนายสิทธิโชค  ลี้มิ่งสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒(แพร่) ตำแหน่งที่ ๒ นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดน่านและนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป  ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๑  สายน่าน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน


'