f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร
ลงวันที่ 25/03/2564

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร 107 ดาวน์โหลด

'